Værdigrundlag

På Lyngs Idrætsefterskole er fællesskabet meget vigtigt. Det gælder, når vi dyrker fodbold, håndbold eller gymnastik. Ja, i det hele taget ved alt, hvad vi gør sammen. Her lever vi  efter “en for alle, alle for en”. Det kommer helt af sig selv, når vi skal have hverdag og fest til at fungere. I fællesskabet ligger også, at vi giver hinanden plads til at være forskellige – hvor man kan komme og bidrage, som den man er.

Vi håber så, at der midt i dette fællesskab vil udvikle sig så mange positive energier, at det hele vil eksplodere i initiativer på alle fronter. Det gælder ved aktivitetsdage i forbindelse med uddannelsen til instruktør, ved projekter, ved fester på skolen, i dagligdagen, i timerne, ved fællesmøderne og elevmøderne. Vi vil frem til, at det nytter at gøre en indsats og tage et medansvar, også som forberedelse til voksenlivets forpligtelser i et demokratisk samfund.

 

Citat på væggen - Vores værdigrundlag
Lyngs Idrætsefterskole - Minder for livet

Læringsmål og livsmod

Vi har jo også boglige timer på skolen. Her er det vigtigt, at eleverne viser gå-på-mod og er aktive. Vi har fokus på, at vi i samarbejde med eleverne kommer frem til en forståelse af, at man i alle livets forhold hele tiden skal lære nyt. Det gælder lige fra en andengradsligning over det at lære, hvordan man vrider en karklud og vasker gulv, frem til det at få dagligdagen til at fungere bedst muligt med værelseskammeraten.

Når alt kommer til alt, er det vigtigste dog, at vi trives sammen, og at den enkelte er glad for at gå på vores skole. Det drejer sig om at give hinanden livsmod og en tro på, at vi gør en forskel. At vi fokuserer på de lyse sider af tilværelsen frem for de mørke. Og at vi ved og respekterer, at ethvert menneskes liv har værdi.