Boglige fag

Ved siden af undervisningen i fodbold, håndbold eller spring/rytme har vi også alle vores boglige fag. Det er her, vi fordyber os i den boglige undervisning, så vores elever bliver klar til det næste skridt videre på en ungdomsuddannelse, når de er færdige på Lyngs. Vi gør meget ud af, at eleverne rykker sig fagligt gennem året og har generelt stor fokus på den boglige undervisning ved siden af al vores idræt.

Se de boglige fag her

Emneuger

Vi er flere uger gennem året, hvor vi ikke kører efter det normale ugeskema. Vi har blandt andet en sol- og idrætstur til Playtias i november og en skitur til Østrig i januar. Derudover har vi musicaluge, projektuge, gymnastikuge, påskecamp og boglige uger.

Se vores emneuger her

9. klasse

På Lyngs Idrætsefterskole får du en 9. klasse med mindst lige så højt niveau som i folkeskolen, hvor det faglige bliver taget lige så seriøst, som vores idræt.

Læs mere om 9. klasse her

Der er pause, og eleverne snakker sammen på gangen

Lektiehjælp og stilletime

På Lyngs dyrker vi idræt. Og rigtig meget af det. Men selvom vi er en idrætsefterskole, så har vi også stort fokus på, at vores elever rykker sig i de boglige timer. Vi prioriterer de boglige fag, og vi har sammensat vores skema sådan, at der hver dag er sat tid af til at lave lektier.

Læs mere

Uddannelsesvejledning

I uddannelsesvejledningen vejleder vi vores elever i at udarbejde uddannelsesplaner og træffe beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse, de ønsker efter efterskoleopholdet. Det er også noget, vi har fokus på gennem skoleåret.

Læs mere

Opgaveskrivning med Lyngs