Idrætsideologi

Generelt

Vi er en Idrætsefterskole med plads til alle, der brænder for at lave idræt. Det er et krav, at vores elever er meget interesseret i idrætten, og hele skolens hverdag er præget af idrætten, idet der er minimum 9, maksimum 17,5 timers idræt om ugen. Der er til alle linjer ansat dygtige instruktører, som vil gøre deres bedste for at udvikle den enkelte elev såvel fysisk som teknisk og taktisk.
På Lyngs Idrætsefterskole mener vi, at gymnastikken er vigtig for alle elever for på den måde bla. at styrke fællesskabet. Vi har af denne grund valgt at have 3 lektioner med obligatorisk gymnastik om ugen. Desuden er gymnastikken medvirkende til at udvikle elevernes fysiske og motoriske evner inden for boldspillene.

Fodbold for piger på efterskole
Håndbold for piger

Linjerne

De tre linjer på Lyngs Idrætsefterskole er:
– Håndbold
– Fodbold
– Gymnastik og dans

På alle tre linjer arbejder der seriøst med udvikling af den enkelte elev, indenfor den valgte idrætsgren. Undervisningen foretages fortrinsvis af skolens lærere, som alle er særdeles veluddannede og dygtige, og suppleres med professionelle gæstelærere.

På linjerne tager eleverne en træner-/lederuddannelse med udgangspunkt i henholdsvis DGI’s og JBU’s trænerkurser. Vi har dog udviklet vores helt eget koncept, så eleverne eksempelvis har stor kontakt til børn fra området, skoler og foreninger i forbindelse med f.eks aktivitetsdage osv. Der arbejdes på de forskellige linjer meget konkret og målrettet med elevernes udvikling som kommende instruktører i foreningslivet.
Skoleåret sluttes af med obligatoriske prøver.

Turnering

På Lyngs Idrætsefterskole deltager både håndbold og fodbold i to turneringer. Vi har både i håndbold og fodbold to drengehold og to pigehold, hvilket betyder, at alle der melder sig til håndbold og fodbold kommer ud at spille kampe. Den ene turnering er efterskolernes egen turnering. Desuden deltager fodbold i en turnering under JBU og håndbold i en turnering under DHF, og alle hold spiller rigtig mange kampe. På denne måde er der noget at spille og kæmpe  for gennem hele skoleåret.
Gymnastikken bruger den første del af året på at arbejde med de forskellige grundteknikker, øve spring og sammensætte et program, mens anden halvdel til gengæld er besat af ca. 20 opvisninger.

Masser af bolde - Alle med en historie