IT

Vi lægger fra skolens side meget op til at vores elever selv medbringer en bærbar computer. Computeren er blevet en naturlig del af verden i den 21. århundrede og et godt redskab i mange undervisningssituationer.
Vi har på skolen et trådløst netværk der dækker hele skolen. Det giver adgang til Internettet og udskrivningsmuligheder både i undervisningen og i fritiden. Alle elever er velkomne til frit at benytte disse muligheder.

Det må bemærkes at der er visse krav til elevernes brug af Internettet og til deres medbragte computerudstyr.

 

Elev fra Lyngs laver lektier
På Lyngs Idrætsefterskole hjælper eleverne hinanden

1) Ingen virus – det vil sige antivirus skal være installeret og opdateret.
2) Ingen fildeling – det vil sige alle former for fildelingsprogrammer (LimeWire, BearShare og lignende) må ikke være installeret på computeren.
3) Ingen ulovligheder ved brug af Internettet – det vil sige ingen overtrædelse af dansk lovgivning.
4) Ingen privat netværksopbygning – det vil sige ingen netværkskabler eller trådløse netværkssystemer ud over det skolen stiller til rådighed.

Ved misbrug eller brud på ovennævne regelsæt vurderes konsekvensen af skolens forstander i samråd med den EDB-ansvarlige.

Din computer skal indeholde et opdateret antivirusprogram samt en installation af Microsoft Office 365. Begge dele er noget, man kan få udleveret gratis af skolen.

Vær opmærksom på at de af skolen udleverede licenser ophører når man forlader skolen. Begge krav gælder for øvrigt også for Mac-computere.