Fællesskabet er vigtigt for vores hverdag!

På Lyngs Idrætsefterskole er fællesskabet meget vigtigt. Det gælder, når der dyrkes fodbold, håndbold eller gymnastik. Det gælder i det hele taget i alt, hvad vi gør sammen.

Fællesskabet er en følelse af at høre til og været accepteret og respekteret som den man er. Fællesskabet er en følelse af glæde over at have noget sammen med andre, som føles godt. Følelsen er der ikke fra starten, men skabes undervejs, og skabes af de mennesker, som er sammen om at dele det med. Du er altså selv med til at skabe fællesskabet, og dermed er du også medbestemmende for, hvordan det føles. Det kræver lidt arbejde, men følelsen af at høre til og glæden ved at være sammen overtrumfer til enhver tid det arbejde, der skal lægges i det.

Læs mere

Pigerne slapper af på deres værelser - Lyngs Idrætsefterskole
Klasse ikon

Dagligdagen på Lyngs Idrætsefterskole er meget varieret.

Undervisningen varierer mellem idræt og de boglige fag, og på denne måde virker dagen dejlig afvekslende. Desuden er der mange forskellige arrangementer, som er med til at give nye oplevelser, og som også er med til at danne nye fællesskaber.

Vi har tradition for, at mange elever vælger at være her i weekenden. Her er programmet anderledes, og ofte er eleverne med til at bestemme hvad der skal ske.

Læs mere

 

Eleverne varmer op - De er klar til kamp!

Du kan vælge mellem skoles tre linjer:

Håndbold

Fodbold

Spring – Rytme

Men du kan samtidig mixe idrætsfagene, så du med f.eks. håndboldlinje også kan have fodbold og gymnastik.

 

Vi har fantastiske faciliteter

Det er let at komme til Lyngs

Der er 300 meter fra Lyngs Idrætsefterskole til togstationen, og der går tog til Lyngs fra Struer og Thisted ca. en gang i timen. Dermed er der rig mulighed for at benytte offentlig transport til og fra skolen.

Eleverne fra lyngs på perronen
Eleverne på Lyngs laver opgaver sammen

Når alt kommer til alt, er det vigtigste dog, at vi trives sammen, og at den enkelte er glad for at gå på vores skole. Det drejer sig om at give hinanden livsmod og en tro på, at vi gør en forskel, og i grundtvigsk og dermed kristen forstand at se de lyse sider af tilværelsen frem for de mørke - og vide og respektere, at ethvert menneskes liv har værdi.