Hvad koster et år på Lyngs Idrætsefterskole?

På Lyngs Idrætsefterskole er ugeprisen for årgang 2020/2021 kr. 2.360,- (42 uger).

Ved en sikret plads 15 måneder før skolestart (maj året inden) betales kr. 4.000 i aftalegebyr. Pengene bruges til bookning og forhåndsgebyr for rejser, generel planlægning af skoleåret osv. Hvis eleven melder fra efter indbetaling af aftalegebyret, er pengene tabt.

Når eleven starter på skolen, vil 1. rate på kr. 6.000,- falde til betaling senest medio juni. Derefter vil de efterfølgende 9 rater være beregnet efter at statsstøttebeløbet er registreret. Den sidste rate vil falde ultimo april.

Man søger statsstøtte ud fra forældrenes/husstandens personlige indkomst i 2018, med tillæg af evt. samlet positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk 2. Der indregnes et fradrag i indkomstgrundlaget på 37.520 kr. pr. hjemmeboende søskende under 18.

Det skal oplyses, at der i specielle tilfælde kan søges om individuel supplerende støtte.

Mere herom ved kontakt til kontoret på tlf.: 97 87 80 05.

Udvalgte indkomstintervaller: Egenbetaling pr. uge: 2.360 kr.
Indtil 355.000 kr. kr. 1.081
Ved 405.000 kr. kr. 1.138
Ved 505.000 kr. kr. 1.251
Ved 605.000 kr. kr. 1.363
Ved 705.000 kr. kr. 1.517
Ved 805.000 kr. kr. 1.631
Over 905.001 kr. kr. 1.744

Betaling

Lyngs Idrætsefterskole eksempel:

Skolepengene udgør kr. 2.360 om ugen, og hvis dine forældre/husstanden 2 år før du skal starte på efterskole tjente 505.000 kr., viser skemaet, at du skal betale 1.251 kr. om ugen.

Skoleåret har 42 uger, og din egenbetaling bliver derved:

1.251 x 42 = kr. 52.542

Betaling 1. rate kr. 6.000
Resterende (52.542-6.000):9 = kr. 5.171,33 pr. efterfølgende 9 rater.

Prisen og statsstøttebeløbene gælder for eleverne i årgang 2020/21

Hvis en elev stopper i utide, betales et udmeldelsesgebyr på tre gange ugeprisen før statstilskud (2360 x 3) uanset om opholdet opsiges fra elevens eller skolens side.

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til kr. 2.500,- pr. berørt kursusuge.