Undervisnings-evaluering 2020/21

I følge efterskolelovens §2, stk. 6 og 7, skal vi her offentliggøre en evaluering af undervisningen på Lyngs Idrætsefterskole.

Lyngs Idrætsefterskole har efter skoleåret 2019/20 følgende bidrag/konklusioner i forhold til evaluering af undervisningen:
Elever og forældre udtrykker stor tilfredshed over undervisningen på Lyngs Idrætsefterskole. Igennem en mundtlig evaluering – samtaler med elever og forældre – har der været fokus på undervisningen og her har skolens medarbejdere erfaret, at der er udbredt tilfredshed med de enkelte læreres undervisning.
Vores erfaring er, at den mundtlige evaluering har en stærk og en svag side. Den opleves uformel og kan lægges direkte i forlængelse af undervisningsforløb, men samtidig er det ofte vanskeligt at se opfølgningen og vide sig sikker på evalueringens resultat. Derfor har vi benyttet os af såvel den mundtlige som den skriftlige evaluering.
Skolens lærere er som udgangspunkt læreruddannede. Der tilbydes kurser sådan, at lærere ajourføres inden for deres område.
Lyngs Idrætsefterskole arbejder til stadighed på en opkvalificering i alle led.

Vurdering og handleplan

Årsevaluering

Eleverne fra Lyngs laver gruppearbejde
Gruppearbejde med pigerne fra Lyngs

Undervisningsmiljø

Undervisnings­­miljøundersøgelse

­

Der er i 2024 gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse på Lyngs Idrætsefterskole. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem sikkerhedsgruppen og elevrådet. Undersøgelsen kan ses ved at klikke på nedenstående link.

Se mere her

Undervisnings­miljøvurdering samt skolens initiativer i skoleåret 2023/2024 på området

Undervisningsmiljøundersøgelsen er udarbejdet af skolens sikkerhedsråd  i 2024 og den viser, at der er tilfredshed med mange forhold på Lyngs Idrætsefterskole. Langt de fleste af eleverne er glade og tilfredse med at gå på Lyngs Idrætsefterskole og de udtrykker sig positivt om forholdene – det psykiske, fysiske og æstetiske miljø.

Lyngs Idrætsefterskole arbejder kontinuerligt på en udvikling af den boglige undervisning. Der er i de boglige teams bl.a.  fokus på samarbejde på tværs af klasser og forskellige former for undervisning i forhold til de forskellige læringsstile ligesom lærerne gennem skoleåret laver evalueringer, hvor eleverne inddrages. Her vil gennem snak og spørgeskemaer blive evalueret på undervisningsformen og i en vis grad indholdet.
Gennem samtaler med hver enkelt elev, som foretages 4 gange om året, vil udbyttet af undervisningen være et fast tema, som til stadighed vurderes. Desuden vil der i forbindelse med teammøder være fokus på den enkelte lærers udvikling.

Eleverne prøver med forsøg