I den boglige uge skulle eleverne behandle essays på en ny måde:

De skulle enten lave en radioudsendelse eller film, som behandlede essayet journalistisk.

På den måde fik de både øvet deres analytiske evner, og trænet deres forståelse for forskellige medier.

Her kan I høre nogle af de radioudsendelser eleverne lavede: